پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 4 آبان 1399
ارسال ايده، پيشنهاد پژوهشي اوليه از مراكز پژوهشي

ارسال ايده و پيشنهاد پژوهشي

خواهشمند است جهت يكسان سازي پروپوزال های ارسالي ، از فرمت نامه و فرم زير جهت مكاتبات مربوطه استفاده شود .


فرم هاي مربوطه

      گروه دورانV5.7.4.0