سه‌شنبه, 1 تير 1400
فراخوان نيازهاي پژوهشي


فراخوان نیازهای پژوهشی تحقیقاتی
عنوان: بهينه‌سازي پوشش‌هاي مورد استفاده در مخازن نفتي به منظور جلوگيري از چسبندگي
عنوان: تعیین و بررسي علل رخداد لايه هاي با مقاومت پايين در افق هاي مخزني كربناته و ماسه سنگي و ارائه روش های نوین ارزیابی پتروفیزیکی متناسب با داده های مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


   آرشيو

مستندات


    آرشيو

    گروه دورانV6.0.5.0