سه‌شنبه, 12 مرداد 1400
واجدين شرايط ارسال پيشنهادات تحصيلات تکميلي

بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي  در خصوص حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، اساتيد راهنماي پروژه ها مي‌بايست حتما عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه  بوده و پروژه ها قبل از ارسال به این امور به تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد . ضمنا  ارسال پيشنهاد پروژه نيز مي بايست به صورت نامه رسمي از طرف معاون پژوهشي دانشگاه يا واحد ارتباط دانشگاه با صنعت به سرپرست تحصیلات تکمیلی و ارتباط صنعت با دانشگاه این امور  ارسال گردد.


گروه دورانV6.0.5.0