شنبه, 4 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۲:۵۶:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ 
خودكفایی در صنعت نفت كشور با بومی سازی فناوری نوین

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها