پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آدرس
ارتباط با پژوهش و فناوری :

اهواز - كوي فدائيان اسلام(نيوسايت) -
ساختمان مرکزي شرکت ملي مناطق نفتخيزجنوب -
ساختمان5طبقه
 - بلوك 2- راهرو مدیریت -اتاق525

صندوق پستی           1333-61735
تلفن  
                 34490163-061
فکس                  34490175-061


پست الكترونيك  Pajohesh@nisoc.irاخبار
دسته بندي اخبار 

V5.3.6.0