پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
اطلاعيه

خواهشمند است جهت يكسان سازي پروپوزال هاي ارسالي ، از فرمت نامه و فرم های موجود در بخش زير "فرم های ایزوی پروژه های تحقیقاتی" جهت مكاتبات مربوطه استفاده شود .


فرم ايزوي پروژه هاي تحقيقاتي
 

فراخوان نیازهای پژوهشی تحقیقاتی
عنوان: طراحی و ساخت ماشینهای هات تپ مدل760A،مستندسازی و تهیه نقشه های تولیدقطعات وملحقات دستگاه و گردآوری استانداردهای موردنیاز
عنوان: کاهش میزان ریسک حوادث از طریق ارائه راهکارهای مبتنی بر تکنیک های روز دنیا
عنوان: تدوین دانش فنی و ساخت نرم افزار شبیه ساز دینامیک جریان چندفازی
عنوان: کمینه سازی زمان اجرا در شبیه سازی موازی مخازن نفتی
عنوان: تدوین روشهای فناورانه، استانداردها و دانش فنی لازم برای آنالیز مغزه های متراکم در مخازن نفتی
عنوان: ارائه روش های تثبیت فشار و ازدیاد برداشت جهت ممانعت از تشکیل و ته نشست رسوبات آسفالتینی در مخزن بنگستان میدان سیاهمکان


   آرشيو

آرشيو

V5.3.6.0