پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
واجدين شرايط ارسال پيشنهادات پژوهشي تحقيقاتي
بر اساس دستورالعمل های ابلاغ شده از مراجع قانونی ، تنها دانشگاه های داخل کشور ، پارک های علم و فناوری ، شرکت های دانش بنیان و برخی مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت نفت می توانند مجری پروژه های پژوهشی باشند و در این خصوص پروپوزال ارسال نمایند . لذا این امور هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عدم رعایت این قوانین توسط پروپوزال دهندگان به عهده نمی گیرد .  

براساس بند (ب) ماده 19 آيين نامه خريد خدمات مشاوره (شماره 193542/ت42986ك مورخ 1388/10/01)، مشاوران نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد (فني و مالي) تسليم كنند، لذا واجدين شرايط ارسال پيشنهادات پژوهشي از ارسال پيشنهادات بيشتر خود داري نمايند و درصورت مشاهده بدون اطلاع قبلي فقط پيشنهاد دريافتي اول در فرآيند داوري مشاركت داده خواهد شد.

واجدين شرايط ارسال پيشنهادات پژوهشي تحصيلات تکميلي

بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي  در خصوص حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، اساتيد راهنماي پروژه ها مي‌بايست حتما عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه  بوده و پروژه ها قبل از ارسال به این امور به تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد . ضمنا  ارسال پيشنهاد پروژه نيز مي بايست به صورت نامه رسمي از طرف معاون پژوهشي دانشگاه يا واحد ارتباط دانشگاه با صنعت به سرپرست تحصیلات تکمیلی و ارتباط صنعت با دانشگاه این امور  ارسال گردد.


V5.3.6.0