عنوان گروه خبري / اخبار شوراي عالي پژوهش .
  • ساعت : ۱۲:۵۰:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ 
چهار عنوان پژوهشی و دو پروژه پژوهشی در مناطق نفت خیز جنوب تصویب شد

در نخستين جلسه شوراي پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در سال 1398، چهار عنوان پژوهشي و دو پروژه پژوهشي مورد تاييد و تصويب قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي، اين جلسه روز شنبه 14 ارديبهشت ماه با حضور مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، اعضاي شورا و نمايندگان مديريت‌ها و اداره‌هاي متقاضي به منظور تاييد اولويت 4 عنوان پژوهشي و تصويب 2 پروژه پژوهشي برگزار گرديد كه پس از بحث و تبادل نظر فني و كارشناسي، با اجراي آنها موافقت شد.

"تدوين دانش فني و ساخت نرم افزار شبيه ساز ديناميك جريان چند فازي"، "كمينه سازي زمان اجرا در شبيه سازي موازي مخازن نفتي"، "ايجاد روش هاي فناورانه، تدوين استانداردها و ارائه برنامه ساخت دستگاههاي لازم براي آناليزهاي ويژه مغزه متراكم در مخازن نفتي" و "پتانسيل سنجي روش‌هاي تثبيت فشار و ازدياد برداشت جهت ممانعت از تشكيل رسوبات آسفالتيني در مخزن بنگستان ميدان سياهمكان" چهار عنوان پژوهشي بود كه اولويت انجام آنها تاييد شد.

"بومي سازي دانش فني و ساخت بازدارنده خوردگي چند منظوره سازگار با محيط زيست جهت آزمون فشار ايستايي آب" و "بررسي خواص فيزيكي-ژئوشيميايي ميان بارهاي سيالات هيدروكربني در ناحيه فروافتادگي دزفول با استفاده از تكنيك هاي پيشرفته" نيز عناوين 2 پروژه پژوهشي مصوب اين جلسه مي باشند.

تغيير مبلغ پروژه پژوهشي مصوب جلسه قبلي شورا با عنوان "تدوين دانش فني ساخت، توليد و آزمايش ميداني پليمر مورد استفاده در سيال حفاري پايه آبي مقاوم به دما، فشار، نمك و تغييرات pH" نيز مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

در اين جلسه همچنين در خصوص نحوه حمايت از مراكز پژوهش و فناوري بومي بحث و تبادل نظر شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها