عنوان گروه خبري / اطلاعيه و سمينارها .
  • ساعت : ۱۴:۷:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ 
آینده پژوهی

طي جلسات مشترك پژوهش و فناوري با ادارات HSE ستاد و شركت‌هاي تابعه، اختيارات جديد اعلام شده  توسط شركت ملي نفت ايران به پژوهش و فناوري، تبيين گرديد. با توجه به اختيارات جديد از اين پس پروژه‌هاي پژوهشي با مبلغ معادل قيمت معاملات متوسط (دو ميليارد و پانصد ميليون ريال در سال جاري) جهت تصويب، تاييديه رياست پژوهش و فناوري و مديرعامل مناطق اين شركت را نياز داشته و پروژه‌هاي پژوهشي تا 5 برابر اين مبلغ نيز در مناطق و با تاييد شوراي عالي پژوهش، مصوب مي‌گردند. پروژه‌هاي با مبالغ بالاتر، جهت تصويب خواهي بايد به شركت ملي نفت ايران ارسال گردند.

لازم بذكر است براساس اختيارات جديد، ادارات متقاضي مي‌توانند با تكميل فرم RFC درخواست خدمات مشاوره پژوهشي با مجري معين و تا سقف دو ميليارد و پانصد ميليون ريال نيز داشته باشند. لذا طي فرآيند جديد اداره HSE ستاد و HSE شركت‌هاي تابعه مي‌توانند در صورت نياز، با تكميل فرم‌هاي RFP و RFC، نيازهاي پژوهشي خود را در زمان كوتاه‌تري پيگيري نمايند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها