• ساعت : ۱۶:۳:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ 
مصاحبه رئیس پژوهش و فناوری مناطق نفتخیز جنوب با خبر گزاری شانا در خصوص پروژه های میدان محور با دانشگاه ها

يافته‌های جديد در مطالعات ازديادبرداشت ۶ ميدان مناطق نفت‌خيز جنوب

یافته‌های جدید در مطالعات ازدیاد برداشت ۶ میدان مناطق نفت‌خیز جنوب

بررسي روند اجراي قرارداد هاي توسعه فناورانه 6 ميدان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب حاكي از دستيابي به يافته هاي جديد در مسير ازدياد برداشت نفت اين ميدان هاست.

به گزارش خبرنگار شانا، بر مبنای قراردادهای توسعه فناورانه ٩ ميدان نفتی که در دولت يازدهم بين شرکت ملی نفت ايران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی منتخب کشور امضا شد، مطالعه ميدان آزادگان به انستيتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، ميدان نفتی دارخوين به دانشگاه اميرکبير، ميدان نفتی سروش به دانشگاه سهند تبريز، ميدان اهواز به پژوهشگاه صنعت نفت، ميدان کرنج به دانشگاه آزاد اسلامی، ميدان کوپال به دانشگاه صنعتی شريف، ميدان منصوری به دانشگاه شيراز، ميدان گچساران به دانشگاه صنعت نفت و ميدان بی‌بی حکيمه به پژوهشکده ازدياد برداشت (پژوهشگاه صنعت نفت) واگذار شد؛ به عبارت ديگر ۶ ميدان از مجموع اين ۹ ميدان در گستره فعاليت شرکت ملی مناطق نفت‌خيز جنوب قرار دارند که بررسی روند اجرای قراردادهای مرتبط با این ميدان‌ها، از دستيابی به يافته‌های جديدی در زمينه ازدياد برداشت نفت حکايت دارد.

شاهين کُرد، رئيس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خيز جنوب در اين زمينه می‌گويد: فاز نخست قراردادهای «انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به‌منظور توسعه فناوری‌ها در جهت بهينه‌سازی فرآيندهای توليد و افزايش ضريب برداشت» در ۶ ميدان مناطق نفت‌خيز جنوب تقريبا نهايی شده است. بر اساس اين قراردادها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منتخب موظف شدند با اتخاذ رويکرد پژوهشی و مبتنی بر فناوري‌های روز جهانی، کليه فعاليت‌های لازم برای افزايش ضريب برداشت و بهبود توليد از ميدان‌های مربوطه را ظرف مدت ۱۰ سال راهبری کنند.

وی با بيان اينکه حجم نفت درجای اوليه اين ۶ ميدان کسر بزرگی از حجم کل نفت درجای اوليه ميدان‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خيز جنوب را به خود اختصاص داده، ادامه می‌دهد: افزايش تنها يک درصد ضريب بازيافت از اين ۶ ميدان، درآمدزايی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

کرد می‌گويد: تاکنون بيش از ۶۰ نفر از کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب به ميزان ۲۰ هزار نفر ساعت در قالب اعضای کميته تخصصی و مشاوران متخصص در روند انجام پروژه‌های ياد شده مشارکت داشته‌اند.

سنتز نانوذرات جديد در کوپال

اما مطالعات صورت گرفته در اين ۶ ميدان تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟

رئيس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب در پاسخ به اين سوال، به مواردی از جمله ايجاد زيرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، راه‌اندازی مراکز نوآوری و فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی طرف قرارداد، مشخص شدن چالش‌های اصلی ميدان‌های (در سه بخش چاه‌محور، مخزن‌محور و تاسيسات‌محور)، غربالگری اوليه روش‌های ازدياد برداشت و بهبود توليد از ميدان‌ها، تعيين آزمايش‌های تخصصی روش‌های ازدياد برداشت، تهيه نرم‌افزارهای بومی غربالگری روش‌های ازدياد برداشت و بهبود توليد ميدان‌ها، شناسايی ميدان‌های مشابه در سطح دنيا و مشخص شدن کمبودهای اطلاعاتی ميدان‌ها اشاره می‌کند و در توصيف مجزای دستاوردهای هر پروژه توضيح می‌دهد: برای نمونه، طبق بررسی‌های انجام‌شده از سوی دانشگاه صنعتی شريف در مخزن بنگستان ميدان کوپال و با استفاده از نرم‌افزارهای غربالگری و مدنظر قرار دادن آنالوژی ميدان‌های مشابه در سطح دنيا، مشخص شده است تزريق آب دريای خليج‌فارس نسبت به آب سازند موجب افزايش قابل‌توجه ضريب بازيافت خواهد شد. همچنين در مخزن آسماری ميدان کوپال نانوذرات جديدی سنتز شده است که ميزان ترشوندگی سنگ مخزن در بخش گاز زده را به سوپر گازدوست تغيير خواهد داد. به اين ترتيب در صورت تغيير ترشوندگی سنگ مخازن نواحی گاز زده، ميزان نفت باقيمانده در اين نواحی کاهش يافته و موجب افزا يش ضریب بازیافت نفت در کل میدان خواهد شد.

غربالگری روش‌های ازدياد برداشت کرنج با نرم‌افزار بومی

وی درباره قرارداد توسعه فناورانه کرنج هم می‌گويد: در ميدان کرنج با استفاده از بانک داده‌های مخازن کربناته در دنيا که توسط دانشگاه آزاد اسلامی تهيه شده است، نرم‌افزار بومی APT-EOR با هدف غربالگری روش‌های ازدیاد برداشت استفاده شد که براساس غربالگری اولیه با این نرم‌افزار، روش‌های تزریق امتزاجی گاز دی‌اکسيدکربن و تزريق گازهای هيدروکربوری بيشترين کاربرد در مخازن مشابه با مخزن آسماری ميدان کرنج در دنيا را دارند. بر اين اساس، آزمايش‌های اوليه جهت بررسی دقيق‌تر روش‌های ازدياد برداشت پايه گازی بر روی نمونه‌های سنگ و سيال ميدان کرنج طراحی شده‌اند که فاز اجرايي آن به ‌زودی آغاز خواهد شد.

 

تعيين و اولويت‌بندی ۳۲ چالش اساسی ميدان اهواز

کُرد به نتایج مطالعات انجام‌شده در ميدان اهواز می‌پردازد و ادامه می‌دهد: پس از مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در ميدان اهواز، به دليل وسعت زياد اين ميدان و تنوع سنگ و سيال، هر يک از مخازن آن به ناحيه‌هايي (مخزن بنگستان و آسماری به ترتیب ۸ و ۱۲ ناحیه) تقسيم شد که بر اساس غربالگری اوليه روش‌های ازدياد برداشت در مخزن بنگستان ميدان اهواز با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی، روش‌های تزريق غيرامتزاجی گاز، سيلاب ‌زنی آب و چاه افقی انتخاب شده است؛ همچنين ۳۲ چالش‌ اساسی ميدان در سه بخش مخزن‌محور، چاه‌محور و تاسيسات ‌محور تعيين و راهکارهايی برای رفع آنها پيشنهاد شده است. اين مطالعه از سوی پژوهشگاه صنعت نفت و با همکاری شريک معتبر خارجی در حال انجام است.

طراحی ست‌آپ‌های آزمايشگاهی نوين در مطالعه گچساران

به گفته اين مقام مسئول، دانشگاه صنعت نفت در مطالعه ميدان گچساران ست‌آپ آزمايشگاهی نوينی جهت شبيه‌سازی رفتار مخازن دارای کلاهک گازی طراحی کرده و با بومی‌سازی دستگاه مذکور امکان بررسی تمامی روش‌های ازدياد برداشت در بسياری از مخازن ميدان‌های نفت‌خيز جنوب با دقت بيشتری امکان‌پذير شده است. همچنين روشی منحصربه‌فرد در تعيين انواع سنگ مخازن تعريف و بر مبنای آن دستگاه جديدی طراحی و راه‌اندازی شده است. در زمينه چالش‌های اين ميدان نيز تاکنون بيش از ۴۰ پروژه دانشجويي تعريف شده و گروه نفت اين دانشگاه تصويب پروپوزال‌های تحصيلات تکميلی را به مرتبط بودن با چالش‌های ميدان گچساران منوط کرده است.

غربالگری روش‌های ازدياد برداشت در بی‌بی‌حکيمه

رئيس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خيز جنوب درباره مطالعات انجام شده در ميدان بی‌بی‌حکيمه، به شناسايی و اولويت‌بندی ۱۳ چالش اصلی ميدان اشاره می‌کند و می‌گويد: راهکارهای فناورانه برای حل اين چالش‌ها به‌صورت پروپوزال‌های پژوهشی از سوی پژوهشگاه صنعت نفت در حال تهيه است. در اين ميدان با استفاده از آنالوژی و نرم‌افزارهای تجاری، روش‌های بهينه ازدياد برداشت انتخاب و آزمايش‌های اوليه و پيشرفته برای بررسی دقيق‌تر روش‌های منتخب طراحی شده‌اند.

ساخت و سنتز مواد شيميايی برای ازدياد برداشت نفت منصوری

آخرين ميدانی که کُرد به آن اشاره می‌کند، ميدان منصوری است که بر اساس توضيحات ارائه‌شده، بيش از ۵۶ پروژه دانشجويی در ارتباط با اين ميدان در دانشگاه شيراز در حال پيگيری است. در اين ميدان نيز چالش‌های اصلی شناسايی و اولويت‌بندی و برای رفع آنها راهکارهايی پيش‌بينی شده است. طبق بررسی‌های اوليه انجام‌شده در مخزن آسماری، با توجه به آب‌زدگی لايه نفتی، ازدياد برداشت با استفاده از سيالات پايه آبی تحت بررسی است. در مخزن بنگستان نيز افزون بر روش‌های پايه آبی، روش‌های لايه شکافی نيز برای بهبود توليد از ميدان تحت بررسی قرار دارد. ساخت و سنتز مواد شيميايی برای ازدياد برداشت در شرايط دما و فشار مخزن از ديگر دستاوردهای اين پروژه پژوهشی است.

انتخاب مراکز تحقيقاتی معتبر خارجی به‌منظور انتقال فناوری

به گفته نماينده مديرعامل در پروژه‌های ازدياد برداشت از ميدان‌های شش‌گانه مناطق نفت‌خيز جنوب، تاکنون يک مرکز تحقيقاتی معتبر در بسته کاری نخست در پروژه پژوهشی ميدان اهواز در زمينه انتخاب روش بهينه ازدياد برداشت مشارکت فعالی داشته است. همچنين شرح کار چند مشاور پژوهشی معتبر خارجی ديگر مرحله امضای قرارداد را می‌گذراند که هدف از امضای قرارداد با شريکان خارجی، دستابی به دانش و فناوری‌های روزآمد جهانی و انتقال فناوری به داخل کشور است.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها