دوشنبه, 11 مرداد 1400
ارسال ايده، پيشنهاد پژوهشي اوليه از مراكز پژوهشي

ارسال ايده و پيشنهاد پژوهشي

خواهشمند است جهت يكسان سازي پروپوزال های ارسالي ، از فرمت نامه و فرم زير جهت مكاتبات مربوطه استفاده شود .


فرم هاي مربوطه

      گروه دورانV6.0.5.0