پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم ايزوي پروژه هاي تحقيقاتي
 
فراخوان نیازهای پژوهشی تحقیقاتی
عنوان: بررسي چگونگي تأثير جريان هوا در كانال ورودي برافزايش لقي نگهدارنده تيغه‌هاي راهنما توربين رولزرويس كارخانه‌هاي تزريق گاز مارون و كوپال


   آرشيو

آرشيو

V5.1.0.0