پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
درخواست مشاوره علمي
چنانچه مراكز تحقيقاتي و علمي داراي توانمندي در خصوص موضوعات ذيل مي باشند، لطفا طي ارسال نامه به فرمت ذيل آمادگي خود را اعلام نمايند. در صورت نياز به توضيحات بيشتر با نماينده اداره متقاضي (مشخص شده در فرم مربوطه) تماس گرفته شود.


موضوعات علمي

آرشيو درخواست هاي مشاوره علمي

V5.1.0.0