• ساعت : ۱۰:۲۵:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ 
كاهش چشمگیر زمان تصویب خواهی پروژه های پژوهشی در شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

كاهش چشمگير زمان تصويب خواهي پروژه هاي پژوهشي در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب


با ابلاغ نظامنامه جامع راهبري پروژه هاي پژوهشي وزارت نفت در سال 1389، تصويب و ابلاغ انعقاد قرارداد كليه پروژه هاي پژوهشي (با هر مبلغي) پس از تاييد در شركت ملي نفت ايران در كار گروه بالادستي وزارت نفت انجام مي شد كه بطور متوسط براي تصويب يك پروژه حدود 2 سال زمان صرف مي شد و اين موجب نارضايتي متقاضيان پروژه هاي پژوهشي و همچنين دلسردي مراكز علمي و تحقيقاتي مي گرديد. خوشبختانه با تلاشها و پيگيرهاي مستمر و تدبير معاون محترم امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، دستورالعمل جديد تعريف و تصويب پروژه هاي پژوهشي با تفويض اختيارات به شركتهاي اصلي و تابعه ورزات نفت بر حسب مبلغ پروژه ابلاغ گرديد. پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با بكارگيري اين دستورالعمل و تدوين فرآيند تصويب خواهي براي پروژه هاي پژوهشي تا حد معاملات متوسط، موفق گرديد زمان تصويب خواهي اين پروژه ها را از 2 سال به 2 ماه تقليل دهد كه اين نشان از كارآمد بودن تفويض اختيارات جديد به شركتهاي تابعه و همچنين پتانسيل بالاي پژوهش وفناوري شركت در تعريف و تصويب پروژه هاي پژوهشي مي باشد و اين نويد مي دهد كه زمان تصويب پروژه هاي پژوهشی بيش از حد معاملات متوسط نيز كاهش يابد.
شايان ذكر است از اين موضوع در هفته پژوهش و فناوري و با حضور مديران عامل، رؤسا و مسئولين مراكز علمي و تحقيقاتي بومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با نمايش اقدامات انجام شده جهت تصويب پروژه تحقيقاتي تحت عنوان «غربالگري مقدماتي روش تزريق آب هوشمند جهت ازدياد برداشت نفت از مخزن بنگستان ميدان بينك» رونمايي گرديد.


عنوان پروژه: غربالگري مقدماتي روش تزريق آب هوشمند جهت ازدياد برداشت نفت از مخزن بنگستان ميدان بينك
مبلغ(در حد معاملات متوسط): 000ر000ر480ر2 ریال 
تاریخ درخواست متقاضی: 30/07/97 
تاریخ تصویب خواهی شرکت ملی نفت: 15/08/97 
تاریخ آماده شدن قرارداد توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب: 20/09/97
مجموعاً بمدت دوماه فرآيند قرارداد طول کشیده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها