• ساعت : ۸:۳۴:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ 
برگزاری جلسه معرفی دستورالعمل جدید تصویب خواهی پروژه های پژوهشی و آشنایی با نیازهای پژوهشی مدیریت تولید


به منظور پيگيري و آشنايي با نيازهاي پژوهشي مديريت توليد، جلسه اي با حضور كارشناسان بخشهاي مختلف اين مديريت برگزار گرديد.
در اين جلسه دستورالعمل جديد تصويب خواهي پروژه هاي پژوهشي تشريح شد. در ادامه نماينده محترم مديريت توليد جهت ارتباط با اداره پژوهش و فناوري معرفي گرديد.
در پايان جلسه نيز پيشنهادات كارشناسان محترم مديريت توليد در جهت بهبود فرآيند تصويب خواهي پروژه هاي پژوهشي اخذ شد.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها