شنبه, 30 تير 1397 السبت, جوييه 21, 2018           فارسی English
واجدين شرايط ارسال پيشنهادات پژوهشي تحقيقاتي
نظر به این که پروژه های پژوهشی مشمول قانون برگزاری مناقصات نمی شوند ، بر اساس دستورالعمل های ابلاغ شده از مراجع قانونی ، تنها دانشگاه های داخل کشور ، پارک های علم و فناوری ، شرکت های دانش بنیان و برخی مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت نفت می توانند مجری پروژه های پژوهشی باشند و در این خصوص پروپوزال ارسال نمایند . لذا این امور هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عدم رعایت این قوانین توسط پروپوزال دهندگان به عهده نمی گیرد .  

واجدين شرايط ارسال پيشنهادات پژوهشي تحصيلات تکميلي

بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي  در خصوص حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، اساتيد راهنماي پروژه ها مي‌بايست حتما عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه  بوده و پروژه ها قبل از ارسال به این امور به تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيده باشد . ضمنا  ارسال پيشنهاد پروژه نيز مي بايست به صورت نامه رسمي از طرف معاون پژوهشي دانشگاه يا واحد ارتباط دانشگاه با صنعت به سرپرست تحصیلات تکمیلی و ارتباط صنعت با دانشگاه این امور  ارسال گردد.


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8