چهارشنبه, 1 شهريور 1396 الاربعاء, أوت 23, 2017           فارسی English

لیست مقالات پژوهشی
جستجوی لیست مقالات پژوهشی
نویسنده : 
عنوان مقاله : 
مرجع پذیرش : 
عنوان مرجع پذیرش :     


شماره مقالهنویسندهعنوان مقالهمرجع پذیرشعنوان مرجع پذیرشمشاهده جزییات
    از  31  
313حامد نجاتيان داراييheavy oil recovery by co2-dea-fdam floodingكنفرانس بين المللي خارجيكنفرانس بين المللي خارجي
312مهدي حاتميقيمت گذاري گاز طبيعي ايران در بخش صنعت با استفاده از مدل رمزي و روش تخمين رگرسيون فازيچاپ در ژورنال علمي پژوهشي داخلينشريه علمي پژوهشي مهندسي و مديريت انرژي
311فرشيد محمد صادقپور ديلآنسوي روش هاي اسيدكاري و شكاف هيدروليكيكنفرانس بين المللي داخليسومين دوره كنفرانس ملي و بين المللي نفت ، گاز ، پالايش و پتروشيمي با رويكرد توسعه پايدار
310ابوذر ميرزائي پيامنمطالعه آزمايشگاهي عوامل موثر بر توليد نفت توسط آشام خودبخودي همسو در مخازن شكافدارچاپ در ژورنال ISIjournal of natural gas science and engineering
309ابوذر ميرزائي پيامنافزايش مقياس و توليد نفت ناشي از آشام خود به خودي در حضور نيروهاي گرانشي در مخازن شكافدارچاپ در ژورنال ISIjournal of unconventional oil and gas resources
308ابوذر ميرزائي پيامنارزيابي بهتر ترشوندگي سنگهاي مخزني در آزمايشگاه با گنجاندن گروههاي افزايش مقياس لزجتي در ايندكس MPMSچاپ در ژورنال ISIjournal of petroleum exploration and production technology
307عيسي منصوري كرمانشاهيمدلسازي داده هاي مگنتوتلوريك جهت تصويرسازي ذخاير هيدروكربنيكنفرانس بين المللي خارجيEAGE 78th conference and exhibition 2016
306محمد هادي معتقديك روش تحليلي جهت ايجاد الگوي مناسب برش سرلوله براي انشعاب با زواياي مختلف از لوله اصليكنفرانس بين المللي داخليبيست و چهارمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران
305سيد رضا دهقانيبررسي آزمايشگاهي تاثير شرايط فرآيند و نسبت تركيب مخلوط HDPE گريد L3 و Caco3 بر روي تلرانس ابعادي قطعات قالبگيري تزريقيكنفرانس بين المللي داخليبيست و چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك
304محسن تولائيمدل سازي ترموديناميكي توربين گازي مولد نيرو با تمركز كار در جنوب ايرانكنفرانس بين المللي داخليسومين كنفرانس بين المللي نفت ، گاز ، پالايش و پتروشيمي با رويكرد توسعه ارتباط دولت ، دانشگاه و صنعت

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8