جمعه, 4 اسفند 1396 الجمعة, فيفرييه 23, 2018           فارسی English

عنوان : برگزاری اولین جلسه شورای‌ عالی پژوهش و فناوری شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سال 1396
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ 
ساعت : ۱۳:۳۶:۶
عنوان گروه خبري : جلسات مهم .


برگزاري
اولين جلسه شوراي‌عالي پژوهش و فناوري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در سال 1396

اين جلسه در روز دوشنبه مورخ 10/ 07 / 96 با حضور اعضاء و نمايندگان ادارات متقاضي در ساختمان پنج طبقه-بلوك دوم-طبقه پنجم- سالن جلسات مديريت اتاق 535 برگزار گرديد و طبق دستور جلسه، اولويت بندي عناوين پژوهشي و آخرين وضعيت پروژه‌هاي پژوهشي مصوب قبلي شورا به شرح ذيل مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفتند.

عناوين پژوهشي

رديف

عنوان

مديريت متقاضي

اداره متقاضي

1

طراحي، ساخت و نصب سامانه اندازه گيري و تعيين پيوسته و دقيق سطح سيال حفاري در داليز چاههاي با هرزروي كامل

مديريت امور فني

حفاري

2

توليد بازدارنده  خوردگي سازگار با محيط زيست جهت آزمون فشار ايستايي آب

مديريت امور فني

بازرسي فني و خوردگي فلزات

 

 پروژه‌هاي‌ تاييد اولويت شده در شوراي عالي پژوهش

رديف

نام طرح/ پروژه

مديريت متقاضي

اداره متقاضي

1

طراحي و ساخت واحد نيمه صنعتي تصفيه و پاكسازي پساب واحدهاي نمكزدايي جهت مصارف كشاورزي

مديريت امور فني

مهندسي نفت

2

استقرار مركز پردازش‌هاي فوق سريع در عمليات شبيه‌سازي مخازن نفتي 

مديريت امور فني

اداره سيستم هاي مهندسي مخازن اداره ارزيابي مخازن

اداره منهدسي نفت

3

توليد تعليق شكن ميكروبي سازگار با محيط زيست (دمولسيفاير ميكروبي) با هدف جداسازي آب از نفت خام

مديريت امور فني

مهندسي نفت

فراورش وگسترش

4

بازيافت باريت و فروبار از گل سنگين حفاري و گودال هاي هرزآب

مديريت امور فني

حفاري
 بازگشت           چاپ چاپ