جمعه, 4 اسفند 1396 الجمعة, فيفرييه 23, 2018           فارسی English

عنوان : سمینار پژوهشی : افزایش راندمان كمپرسورهای گازی سانتریفیوژ با استفاده از روش غیرخطی كنترل سرج (مطالعه موردی : كمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری كوپال)
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ 
ساعت : ۱۳:۱۸:۲۷
عنوان گروه خبري : اطلاعيه و سمينارها .


بازگشت           چاپ چاپ